****************************************************************************************************************************

Logopedie en het Corona-virus

 

Update 12/5

De behandelingen mogen weer in de praktijk gegeven worden, mits aan de maatregelen van het RIVM kan worden voldaan. Voor diegenen die liever nog niet naar de praktijk willen of kunnen komen, blijft de mogelijkheid van telelogopedie bestaan. 

 

Wanneer de adviezen en richtlijnen verder aangepast worden, wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.

 

Update 1/4

Gisteravond werd bekendgemaakt dat de aangescherpte maatregelen zullen worden verlengd tot ten minste 28 april.

Dat betekent dus dat er tot die tijd geen behandelingen in de praktijk zullen plaatsvinden. Er kan indien gewenst en indien mogelijk wel gebruik gemaakt worden van beeldbellen (‘telelogopedie’).  

In deze praktijk wordt voor het beeldbellen het programma Clickdoc gebruikt. Dit programma voldoet aan de beveiligingseisen die wet- en regelgeving daaraan stellen (AVG, NEN en ISO-normen voor informatiebeveili-ging in de zorg).

 

 

Wanneer de adviezen en richtlijnen verder aangepast worden, wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.

 

Update 24/3

Gisteravond kondigde het kabinet opnieuw strengere maatregelen aan in de strijd tegen het Coronavirus.

Minister De Jonge maakte tijdens de persconferentie het volgende advies bekend voor paramedici: 
'Behandel zo veel mogelijk via beeldbellen. Alleen als het echt niet anders kan, dat houdt in: alleen op indicatie van een arts, vinden fysieke behandelingen plaats' .

Zoals eerder aangegeven worden de gegeven adviezen en richtlijnen opgevolgd.
Dit betekent dat met ingang van vandaag de behandelingen niet meer in de praktijk zullen plaatsvinden.

Met ieder van u zal contact worden opgenomen over de mogelijkheid tot beeldbellen (voor zover dit nog niet was besproken).
Beeldbellen wordt vergoed vanuit de basisverzekering, onder de code ‘telelogopedie’.

Mijn excuses voor het ongemak, maar hopelijk kunnen we er op deze manier samen voor zorgen dat het Coronavirus zo snel mogelijk onder controle is! Ik hoop op uw begrip…

 

Wanneer de adviezen en richtlijnen verder aangepast worden, wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.

 

16/3:

Het zijn gekke, hectische tijden. Het coronavirus houdt velen bezig.

Logopedie valt onder de beroepsgroep zorg en hoort daarmee tot de cruciale beroepsgroepen. Dit betekent dat zorgverlening in de praktijk gewoon kan worden uitgevoerd, zolang de therapeut en de cliënten geen klachten hebben en de adviezen en richtlijnen in acht worden genomen.

Met het oog op ieders gezondheid is het van belang geen onnodige risico’s te nemen. Ik wil u, cliënt/ouder, daarom dringend vragen de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in acht te nemen.

Dus: bij een verkoudheid en/of hoesten in combinatie MET koorts dient men thuis te blijven.

Mocht dit het geval zijn, annuleer dan tijdig de behandeling.

Vanwege de plicht om de zorg wel te kunnen continueren wordt gekeken naar alternatieven.
Blijft u thuis, maar bent u als cliënt wel fit genoeg om therapie te volgen, dan kan de logopedische behandeling daar waar mogelijk via telelogopedie voortgezet worden (Telelogopedie wordt net als 'gewone' logopedie vergoed vanuit de Basisverzekering). Hiervoor zullen we, op de afgesproken tijd, met elkaar gaan videobellen. Dit kan op dit moment via Skype, binnenkort hopelijk ook via Facetime. 

Voor mij is deze vorm van werken ook nieuw en het zal ook niet in alle gevallen haalbaar zijn. Ik hoop op uw begrip hiervoor.
We moeten er samen het beste van maken en ik hoop op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus!

Mocht het RIVM hun richtlijnen aanpassen, dan zal dit binnen de praktijk gevolgd worden. Uiteraard breng ik u hiervan op de hoogte.

 

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan gerust een berichtje.

****************************************************************************************************************************

 

U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en mijn praktijk in het bijzonder. Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop ik die als logopedist kan behandelen. Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daarvoor moet doen. Meestal behandel ik bij mij op de praktijk, maar op verzoek kom ik graag naar u toe. U kunt zich aanmelden bij mijn praktijk op de pagina aanmelden. En natuurlijk vindt u hier ook mijn adres en mijn telefoonnummer onder contact, daar kunt u mij ook via email vragen stellen over afspraken, behandelingen en logopedie. Als laatste wijs ik u op veel gestelde vragen, waar de kans groot is dat u informatie die u graag zou willen ontvangen aantreft.