Opleidingen:

 

1985 - 1992: Rijksscholengemeenschap Scheldemond, Atheneum (VWO).

1992 - 1997: Hogeschool Eindhoven (ook bekend als Fontys Hogescholen), Studierichting Logopedie.

 

Werkervaring:

 

Januari 1996 t/m april 1996: Stage St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg.

Augustus 1996 t/m november 1996: Stage Verpleeg- en Reactiveringscentrum Der Boede te Koudekerke.

Juli 1998 t/m september 1998: Vakantiewaarneming logopedist bij Stichting Revalidatiegeneeskunde Zeeland.

November 1998 t/m november. 2000: Oproepmedewerker logopedie bij de Stichting Revalidatiegeneeskunde

Zeeland.

Maart 1999 t/m december 1999: Vervanging in particuliere logopediepraktijk.

Augustus 1999 t/m september 1999: Vakantiewaarneming logopedist bij Ziekenhuis Walcheren.

Per januari 2000: Overname van particuliere logopediepraktijk: eenmanspraktijk; werkzaamheden betreffen

voornamelijk kinderen, incidenteel afasie of dysartrie patiënten.

Per september 2007: Voortzetting van de eigen praktijk als maatschap; werkzaamheden betreffen

voornamelijk kinderen, met als uitbreiding een groeiend aantal afasie en dysartrie patiënten

Per mei 2008: Ervaring met het onderzoeken en behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson of

Parkinsonismes.

 

Deskundigheidsbevorderende activiteiten:


2003: Zitting in de Kwaliteitskring Walcheren.

2006 - 2008: Verschillende cursussen gericht op onderzoek en behandeling van logopedische problemen bij

kinderen.

2008: Deelname ParkinsonNet scholing

2008: Zitting in het multidisciplinair overleg (MDO) ParkinsonNet Zeeland-Noord, Vlissingen

2009: Zitting in de Kwaliteitskring Afasie en Dysarthrie

2009: Zitting in het multidisciplinair overleg (MDO) ParkinsonNet Zeeland-Noord, De Bevelanden

2009: Deelname cursus “Vraaggestuurd werken op activiteitenniveau met mensen met afasie”

2009: Deelname symposium “Grensgebieden rond orofaryngeale slikstoornissen”

2010: studiedag afasietherapie