Waarom logopedie?


Door te praten en te luisteren begrijpen we elkaar. Spreken is dus onmisbaar in ons dagelijks leven. Om te kunnen spreken moeten we ademen en gebruiken we onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Ook moeten we kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen in dat proces kunnen het sociaal-emotioneel functioneren beperken, zoals het maken van contact en het uiten van gevoelens. Ook kan het opnemen en verwerken van informatie verslechteren, zodat er leerstoornissen ontstaan.

De logopedist gaat aan de slag met problemen bij spreken en verstaan. Dat gaat dus verder dan alleen spraakles, waaraan vaak meteen gedacht wordt. Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. Communicatie van kinderen én van volwassenen. De problemen waarbij de logopedist kan helpen, zijn divers: van heesheid tot stotteren, van dysartrie tot liplezen en van keelklachten tot slissen. De klachten waarmee de logopedist aan de slag kan, zijn onderverdeeld in vijf probleemgebieden:

  • Problemen met stem
  • Problemen met taal
  • Problemen met gehoor
  • Problemen met spraak
  • Problemen met slikken

Voor meer informatie over elk van deze probleemgebieden kunt u terecht op de website van de NVLF.

Omdat logopedische behandelgebieden de werkzaamheden van andere hulpverleners kunnen overlappen, werkt de logopedist samen met huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut, tandarts en/of specialist.

 

Niet alleen taal, stem, spraak, of gehoor zijn bepalend voor het welslagen van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopedist een helpende hand bieden met signaleren en doorverwijzen.

 

Belangrijk: 

In deze praktijk is geen expertise aanwezig op het gebied van stotteren en stemklachten.

In dit geval wordt u dan ook geadviseerd contact op te nemen met één van mijn collega's.