Kwaliteitsbeleid


De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ik ben:

 

Om de dienstverlening van de praktijk te kunnen evalueren en verbeteren wordt er gebruik gemaakt van cliënttevredenheidsonderzoek (PREM; Patient Reported Experience Measure). Na afronding van de therapie kunt u, indien u dit wenst, hiervoor uitgenodigd worden. Met dit onderzoek wordt nagegaan hoe cliënten de logopedische behandeling hebben ervaren. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan bekeken worden wat er eventueel verbeterd zou kunnen worden aan de dienstverlening van de praktijk. Als u hieraan meedoet ontvangt u via e-mail een vragenlijst van het onderzoeksbureau Mediquest, die u anoniem kunt invullen en retourneren. Deelname is geheel vrijwillig. Wel of niet meedoen heeft geen gevolgen voor de behandeling.

 

Logopediepraktijk Schets is verder bij wet verplicht de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld.

 

Uiteraard doet Logopediepraktijk Schets er alles aan om goede zorg te verlenen. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat u niet tevreden bent. Bespreek dit met mij, zodat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Als dit toch niet lukt, kunt u bij ‘klachtenregeling’ lezen hoe u in dat geval kunt handelen.